Förstahjälpenkurs med Safe Heart Medical

Första Hjälpen

När olyckan är framme

- Fokus på olyckor & Sjukdomar 
- Inkluderar grund för hjärtstartare & HLR

 

Första-hjälpen fokuserar på hur vi ska agera vid olika typer av olyckor och sjukdomar som kan vara direkt livshotande. Några situationer är standard för utbildningen såsom tidiga tecken på hjärtinfarkt, luftvägsstopp (satt i halsen) och stroke. Övriga situationer väljer vi utifrån er verksamhet (alltså risksituationer på er arbetsplats), t.ex stora blödningar, allergier, elskador, kläm-, & krosskador etc…

Om kursen

Tidsåtgång - Ca 3,5 timmar 
Leds av Ambulanssjuksköterska 
Vi kommer till önskad plats 

Flexibla tider - vardagar, kvällar & helger