top of page
Första hjälpen utbildning lurs med Safe Heart Medical

Första Hjälpen

När olyckan är framme

- Fokus på olyckor & Sjukdomar 
- Inkluderar HLR & hjärtstartare

 

Första-hjälpen fokuserar på hur vi ska agera vid olika typer av olyckor och sjukdomar som kan vara direkt livshotande. Första hjälpen kursen är uppdelad i 2 delar. Vi inleder med en HLR-utbildning där vi även går igenom hjärtstartare, och därefter går vi in på första-hjälpen vid skador och olycksfall. Några situationer är standard för utbildningen såsom  hjärtinfarkt, luftvägsstopp (satt i halsen), diabetes, epilepsi etc..  Övriga situationer väljer vi utifrån er verksamhet (alltså risksituationer på er arbetsplats), t.ex stora blödningar, allergier, elskador, kläm-, & krosskador etc…

Om kursen

Tidsåtgång - Ca 4  timmar 
Leds av Ambulanssjuksköterska 
Vi kommer till önskad plats 

Flexibla tider - vardagar, kvällar & helger
 

bottom of page