top of page
Första hjälpen utbildning lurs med Safe Heart Medical

Första Hjälpen

När olyckan är framme

- Fokus på olyckor & Sjukdomar 
- Inkluderar grund för hjärtstartare & HLR

 

Första-hjälpen fokuserar på hur vi ska agera vid olika typer av olyckor och sjukdomar som kan vara direkt livshotande. Första hjälpen kursen är uppdelad i 2 delar. Den första är en något förkortad HLR-utbildning och den andra går mer in på första-hjälpen vid skador och olycksfall. Några situationer är standard för utbildningen såsom tidiga tecken på hjärtinfarkt, luftvägsstopp (satt i halsen) och stroke. Övriga situationer väljer vi utifrån er verksamhet (alltså risksituationer på er arbetsplats), t.ex stora blödningar, allergier, elskador, kläm-, & krosskador etc…

Om kursen

Tidsåtgång - Ca 3,5 timmar 
Leds av Ambulanssjuksköterska 
Vi kommer till önskad plats 

Flexibla tider - vardagar, kvällar & helger
 

bottom of page