top of page
S-HLR utbildning Safe Heart Medical

S-HLR
 

HLR för sjukvården

* Focus på effektiv teamträning vid hjärtstopp &

   luftvägsstopp för sjukvårdspersonal

* Följer svenska HLR-rådets riktlinjer
 

Utbildningen riktar sig mot all sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus såsom tandvårdspersonal, vårdcentraler samt studenter som läser till vårdyrken.

 

Deltagarna lär sig HLR med en- och två-livräddarteknik , samt hur man använder en halvautomatisk defibrillator De får även lära sig hantera luftvägsstopp. De får träna på att agera som vid ett riktigt hjärtstopp och öva teamarbete i scenarier.

Förkunskapskrav:

- inläst kursbok i S-HLR

​genomförd webbutbildning i S-HLR med        godkänt resultat

Om kursen

Tidsåtgång - 4-5 timmar 

Max 6 st deltagare/instruktör
Vi kommer till önskad plats 

Flexibla tider - vardagar, kvällar & helger
 

bottom of page