Bröstsmärta hjärtinfarkt HLR Första-hjäl

Bli den som kan rädda liv

Vi utbildar er i första-hjälpen, HLR och erbjuder hjärtstartare.

Vår personal som finns stationerad över hela landet är utbildade personer som dagligen arbetar inom svensk akutsjukvård såsom ambulansen och akutmottagningen. Detta ger er möjligheten att bli utbildade av instruktörer med mångårig erfarenhet och gedigen kunskap. Vi har vårt säte i Jönköping.

Även efter restriktionslättnader arbetar vi aktivt mot smittspridning under våra kurser

Varje dag drabbas vi av oförutsedda händelser. I värsta fall kan det röra sig om ett plötsligt hjärtstopp. Oavsett om det är en allvarlig olycka eller ett hjärtstopp, kan vi med rätt beredskap och kunskap ha en chans att minska lidande, stoppa skadeutvecklingen och i bästa fall rädda någon till livet. Dessa verktyg vill vi erbjuda er i form av kurser i HLR (hjärt- & lungräddning), första-hjälpen - men även försöka få ut hjärtstartare på så många ställen i samhället som möjligt. Detta för att snabbt kunna sätta in rätt åtgärder då tiden ofta är helt avgörande för utgången i dessa akuta situationer.

Antal personer som räddas från hjärtstopp varje år 

626

Utanför sjukhus

906

På sjukhus

1532

Totalt i Sverige

Hjärtstartare

Hjärtstartaren benämns även defibrillator eller AED (Automated External Defibrillator)

På svenska marknaden finns flera olika hjärtstartare med samma huvudfunktion - att leverera en strömstöt vid ett hjärtstopp. Det skiljer sig dock en hel del mellan de olika modellerna. Det kan röra sig om användarvänlighet, pålitlighet, tålighet, form, utseende, garantier och pris för att nämna några skillnader.

Safe Heart Medical AB levererar kompetens, trygghet och professionell behovsanalys baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet till Sveriges invånare och näringsliv. Målet är att rädda liv, minska lidande och stoppa skadeutveckling i en akut skade- eller hjärtstoppssituation. 

Företag 

Offentlig sektor

Privat / hem

Mobila

Trygghet & Anpassning

Skräddarsydda lösningar baserade på marknadsledande märken och verkliga situationer.