Bli den som kan rädda liv

Safe heart medical erbjuder hjärtstartare, eventsjukvård samt utbildningar inom HLR och Första hjälpen.

Våra kurser anpassas efter FHM:s råd och rekommendationer

Vår personal som finns stationerad över hela landet är utbildade personer som dagligen arbetar inom svensk akutsjukvård såsom ambulansen och akutmottagningen. Detta ger er möjligheten att bli utbildade av instruktörer med mångårig erfarenhet och gedigen kunskap. 

Antal personer som räddas från hjärtstopp varje år 

626

Utanför sjukhus

906

På sjukhus

1532

Totalt i Sverige

Hjärtstartare

Hjärtstartaren benämns även defibrillator eller AED (Automated External Defibrillator)

På svenska marknaden finns flera olika hjärtstartare med samma huvudfunktion - att leverera en strömstöt vid ett hjärtstopp. Det skiljer sig dock en hel del mellan de olika modellerna. Det kan röra sig om användarvänlighet, pålitlighet, tålighet, form, utseende, garantier och pris för att nämna några skillnader.

Safe Heart Medical levererar kompetens, trygghet och professionell behovsanalys baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet till Sveriges invånare och näringsliv. Målet är att rädda liv, minska lidande och stoppa skadeutveckling i en akut skade- eller hjärtstoppssituation. 

Företag 

Offentlig sektor

Privat / hem

Mobila

Trygghet & Anpassning

Skräddarsydda lösningar baserade på marknadsledande märken och verkliga situationer.